Dla turysty Archiwum

Anyone who has ever visited Krakow, without hesitation named this city tourism. Why? The answer may seem trivial. Monuments, museums, interesting architecture, the former capital, the seat of kings, the rich history and tradition … It’s all incredibly fascinating. However, to get to the bottom and find the real reason a nature center, you have to ask – what all these elements taken together to form? Namely – the unique atmosphere. This is not an empty cliché, really it is. Following Grodzka, or Czytaj więcej

Więcej >>

Każdy, kto kiedykolwiek odwiedził Kraków, bez wahania nazwie to miasto turystycznym. Dlaczego? Odpowiedź może wydać się banalna. Zabytki, muzea, ciekawa architektura, dawna stolica, siedziba królów, bogata historia i tradycja… To wszystko jest niesamowicie fascynujące. Jednak, żeby dotrzeć do sedna i odkryć prawdziwy powód takiego charakteru miasta, trzeba zapytać – co te wszystkie elementy razem wzięte tworzą? Mianowicie – niepowtarzalną atmosferę. To nie pusty frazes, naprawdę Czytaj więcej

Więcej >>

Polish proverb says that „if there were no Rome, then to Krakow was Rome.” It must be admitted that this is much more than just a grain of truth. For many centuries Kraków has earned the title of tourist pearl of Malopolska. Although the region itself has a lot to offer to the former capital of Polish wins hands down in the ranking of the most popular place in the south of the country visits. This does not happen without a reason because there is almost everything that a tourist can look for. Starting Czytaj więcej

Więcej >>

Polskie przysłowie mówi, że „gdyby nie było Rzymu, tedy by Kraków był Rzymem”. Należy przyznać, że jest w tym znacznie więcej niż tylko ziarnko prawdy. Przez wiele wieków Kraków zapracował na miano turystycznej perły Małopolski. Chociaż sam region ma naprawdę wiele do zaoferowania to dawna stolica Polski bezapelacyjnie wygrywa w rankingu na najpopularniejsze miejsce wizyt na południu kraju. Nie dzieje się tak bez przyczyny gdyż znajduje się tu niemal wszystko czego turysta Czytaj więcej

Więcej >>